Mp3 Songs >> Details

Roz Ke Roley

Singer - Sanjay Jatai, Rashmi Yadav
Date - 26 May 2015
Year - 2015
Visitors - 94146


ARTIST : RAVINDER CHAUDHRY, SMITA THAKUR
SINGER : SANJAY JATAI, RASHMI YADAV
LYRICS : DALJIT DHANANA
MUSIC : SAPNA STUDIO MAHAM
DIRECTOR : DEV GREWAL (D.G)
M.LABEL : FUNJUICE INDIA
Bottom Ad