Badmasha Ke badmash
[Year - 2015]
Visitors: 47502
Song : Badmasha Ke Badmash
Lyrics : Gurmeet Singh
Label : Funjuice Entertainment
Roz Ke Roley
[Year - 2015]
Singer - Sanjay Jatai, Rashmi Yadav
Visitors: 85540
ARTIST : RAVINDER CHAUDHRY, SMITA THAKUR
SINGER : SANJAY JATAI, RASHMI YADAV
LYRICS : DALJIT DHANANA
MUSIC : SAPNA STUDIO MAHAM
DIRECTOR : DEV GREWAL (D.G)
M.LABEL : FUNJUICE INDIA
Theth Jaat Haryane Ka
[Year - 2015]
Singer - Sanjay Jatai
Visitors: 101426
Song-Theth Jaat Haryane Ka
Singer-Sanjay Jatai, Meenu Kaliya
Lyrics : Sanjay Jatai
Director : Dev Grewal
Label : Funjuice India
Teri Maa Ke..
[Year - 2015]
Singer - Ramkesh Jiwanpur Wala
Visitors: 52793
Song-Teri Maa Ke..
Singer-Ramkesh Jiwanpur Wala
Writer-Bablu Grewal
Music-Satish Sehgal

Bottom Ad

More from FunJuice

Judai
Year: 2017
Visitors: 50856
Category: Punjabi Songs -> Sad Songs
Wadde Showk
Year: 2015
Visitors: 37544
Category: Punjabi Songs -> LOVE SONGS
Singer: Ballu B.
Hoya Gaat Ka Pani
Year: 2017
Visitors: 51948
Jaatta Ki Choudhar
Year: 2015
Visitors: 62959
Category: Masti Songs -> Naughty Song
Aaja Date Pe
Year: 2014
Visitors: 72774
Singer: Ramkesh Jiwanpurwala
AK 47 Barga
Year: 2018
Visitors: 317733
Singer: Sahil Ninania
Pahla Pahla Pyar Ramkesh Jiwanpurwala
Year: 2014
Visitors: 140387
Pahla Pyar Punjabi Song
Year: 2014
Visitors: 77415
Category: Punjabi Songs -> LOVE SONGS
Rees Bhagat SIngh Ki
Year: 2016
Visitors: 72696
Singer: Gajender Phogat
Badmasha Ke badmash
Year: 2015
Visitors: 47502

Content Ad1